Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 5kw

Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 5kw

  • Sử dụng nhôm định hình làm khung giá đỡ.
  • Dùng bát chữ L bắt vít bắn xuống khung xương mái,
  • Dùng bulong, con chạy bắt kẹp giữa thanh rail định hình với bát chữ L
  • Lắp đặt tấm pin theo thiết kế, dùng kẹp biên và kẹp giữa bắt bulong với con chạy xuống thanh rail.
Call 0907.62.3999
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.