Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 3kw

2.750.000

Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 3kw là bao nhiêu

còn 94 hàng