27.000

Model : UNISTAR-SKG3D-40
Kẹp giữa tấm PV kiểu 3D

Đơn giá cho 1 bộ gồm ốc và kẹp nhôm