Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời tại Nha Trang

Giảm giá!

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ thống điện mặt trời độc lập 2kwp giá rẻ

35.000.000 34.500.000
Giảm giá!

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 15kwp Trọn Gói

218.000.000 207.000.000
Giảm giá!

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 10kwp Trọn Gói

159.000.000 149.000.000
Giảm giá!

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 8kwp Trọn Gói

126.000.000 113.400.000
Giảm giá!

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 7kwp Trọn Gói

109.000.000 102.800.000
Hot

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 5kwp Trọn Gói

72.252.000
Giảm giá!
Hot

Lắp đặt trọn gói điện năng lượng mặt trời

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 3kWp Trọn Gói

55.000.000 48.752.000