Pát U Kẹp Dưới Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

20.000

Pát U kẹp dưới tấm pin năng lượng mặt trời là một trong những phụ kiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện năng lượng mặt trời