Bình lưu trữ điện

Battery Growatt Hope 3.3L-C1

31.000.000
56.000.000

Bình lưu trữ điện

Pin LiFePo4 6Kwh GIGABOX 6E

23.500.000

Bình lưu trữ điện

Ắc quy khô kín khí 150ah

3.800.000
Giảm giá!
2.400.000

Bình lưu trữ điện

Ắc quy Đồng Nai N200 (12V-200Ah)

4.290.000
Giảm giá!
25.000.000

Bình lưu trữ điện

Pin LiFePO4 Narada 48V 50Ah

12.500.000