Điều gì khiến EVN lỗ gần 29.000 tỉ đồng trong 8 tháng năm 2023?

Điều gì khiến EVN lỗ gần 29.000 tỉ đồng trong 8 tháng năm 2023? Nhờ [...]

Doanh nghiệp Nhà nước có lãi khi đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiệp Nhà nước có lãi khi đầu tư ra nước ngoài Theo báo cáo [...]

EVN, PVN, TKV bị nhắc tên vì hàng loạt dự án điện, khí chậm trễ, thua lỗ

EVN, PVN, TKV bị nhắc tên vì hàng loạt dự án điện, khí chậm trễ, [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.