Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức cá nhân

Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức [...]

Ký quyết định đầu tư điện mặt trời ở Khánh Hòa dù chưa có quy hoạch

Ký quyết định đầu tư điện mặt trời ở Khánh Hòa dù chưa có quy [...]

Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa

Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa [...]

Nghiệm thu điện mặt trời 1.000 tỉ dù còn vướng quy hoạch rừng ở Khánh Hòa

Nghiệm thu điện mặt trời 1.000 tỉ dù còn vướng quy hoạch rừng ở Khánh [...]

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện [...]

Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đến kêu cứu: Đâu là lời giải?

Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đến kêu cứu: Đâu là lời giải? [...]

Điện mặt trời mái nhà từ được khuyến khích đến kêu cứu: Hệ lụy đã cảnh báo

Điện mặt trời mái nhà từ được khuyến khích đến kêu cứu: Hệ lụy đã [...]

Điện mặt trời mái nhà xưa khuyến khích, giờ quay đầu kêu cứu

Điện mặt trời mái nhà xưa khuyến khích, giờ quay đầu kêu cứu Từ chính [...]

Phát triển nóng, Khánh Hòa “tuýt còi” rà soát dự án năng lượng mặt trời

Phát triển nóng, Khánh Hòa "tuýt còi" rà soát dự án năng lượng mặt trời [...]

Công trình điện mặt trời trái phép – ai cho mua, cho bán?

Công trình điện mặt trời trái phép - ai cho mua, cho bán? Số lượng [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.