Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời
Khánh Hòa – Các sở ngành đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến 9 dự án điện mặt trời.

Dự án điện mặt trời Trung Sơn nằm trong danh sách bị “tuýt còi“. Ảnh: Hữu LongNgày 20.9, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến nhiều dự án điện mặt trời trên địa bàn.Trước đó vào ngày 14.9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn chỉ đạo cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An.Từ cơ sở này, Sở Công Thương đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư… các địa phương Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Khánh hòa vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020.Sở Công Thương yêu cầu các sở ngành, địa phương cung cấp văn bản, tài liệu… có liên quan về 9 dự án điện mặt trời để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.Tính đến ngày 31.12.2021, Khánh Hòa có 9 dự án điện mặt trời có trong quy hoạch hoặc được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực đã đi vào vận hành, trong đó có 2 dự án thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh với tổng công suất là 100MW và 170MWp, 7 dự án thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Bộ Công Thương phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020 với tổng công suất là 60MW và 235MWp.Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 được lập, Bộ Công Thương phê duyệt, theo đó giai đoạn quy hoạch dài hơn Quy hoạch điện VII điều chỉnh là không đúng quy định.Chưa hết, quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Khánh Hòa không được địa phương này lập, trình Bộ Công Thương phê duyệt theo quy định của Quyết định số 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.Còn tại Quyết định số 2953 năm 2017 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035, trong đó các dự án nguồn điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhưng Bộ Công Thương không phê duyệt danh mục các dự án mà phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo từng quyết định riêng lẻ. Việc này thực hiện không đúng nguyên tắc chung trong Quy hoạch phát triển điện lực tại Thông tư số 43/2013/TT- BCT của Bộ Công Thương.Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, tỉnh Khánh Hòa ban hành 3 Quyết định chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời (Quyết định số 04 năm 2016; số 1998 năm 2016; số 652 năm 2017) khi các dự án chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Bộ Công Thương phê duyệt là không đúng quy định.Riêng đối với Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn 30MW, qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện, tỉnh Khánh Hòa thẩm định năng lực tài chính nhà đầu tư tại dự án này chưa đúng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014…

Nguồn https://laodong.vn/bat-dong-san/bo-cong-an-yeu-cau-khanh-hoa-cung-cap-ho-so-9-du-an-dien-mat-troi-1243909.ldo

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình 0 / 5. Số lần đánh giá: 0

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.