1.900.000

Chi phí làm hồ sơ công tơ 2 chiều và ký hợp đồng bán điện

còn 968 hàng