Tủ điện Năng lượng Mặt trời đa năng từ 3kw đến 5Kw

Tủ điện solar. Thành phần chính bảo vệ inverter và các thiết bị solar, tránh các hiện tượng lệch pha từ lưới điện EVN, sấm sét lan truyền,, chập chạm từ hệ thống panel,chập chạm từ hệ thống điện lưới. Optimize cho các hệ thống dưới 15kw 1 pha

Xem báo giá cho đèn năng lượng mặt trời vui lòng bấm vào đây: Báo giá đèn năng lượng mặt trời Nha Trang

Xem Báo giá