1.870.000

Tủ điện solar. Thành phần chính bảo vệ inverter và các thiết bị solar, tránh các hiện tượng lệch pha từ lưới điện EVN, sấm sét lan truyền,, chập chạm từ hệ thống panel,chập chạm từ hệ thống điện lưới. Optimize cho các hệ thống dưới 15kw 1 pha