Phát triển nóng, Khánh Hòa “tuýt còi” rà soát dự án năng lượng mặt trời

Phát triển nóng, Khánh Hòa "tuýt còi" rà soát dự án năng lượng mặt trời

Công trình điện mặt trời trái phép – ai cho mua, cho bán?

Công trình điện mặt trời trái phép - ai cho mua, cho bán?

Số lượng [...]

Quay cuồng điện mặt trời: Ồ ạt phát triển, giám sát lỏng lẻo

Quay cuồng điện mặt trời: Ồ ạt phát triển, giám sát lỏng lẻo

Nhiều công [...]

Xây trái phép, dự án điện mặt trời ở Khánh Hòa vẫn được đóng điện hoạt động

Xây trái phép, dự án điện mặt trời ở Khánh Hòa vẫn được đóng điện [...]