Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở

Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở

Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở
Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở.

Khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái. Ảnh: EVNVăn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và các giải pháp, chính sách để huy động năng lượng mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, trường học, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.Báo cáo của Bộ Công Thương và EVN cho thấy, tình hình cung ứng điện ở miền Bắc vẫn rất khó khăn và chưa được cải thiện nhiều.Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo, trong điều kiện khó khăn nhất, phải điều tiết cắt giảm điện, EVN tổ chức thực hiện theo đúng quy định và có giải pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân.Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 8.6.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025, yêu cầu phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Triển khai thực hiện nhanh nội dung này, nhất là ở miền Bắc sẽ góp phần quan trọng vào hỗ trợ giải quyết các khó khăn về cung ứng điện hiện nay.Để triển khai các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng tái tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8.2023.Trong giai đoạn chưa có Luật Năng lượng tái tạo, cần nghiên cứu các cơ chế năng động, sáng tạo, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan để tiếp tục thí điểm về điện mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, tất cả vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân.Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, EVN và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở.Trong đó, kế thừa các nội dung phù hợp, điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy mô, phạm vi, công suất trong các quy định trước đây cũng như bổ sung các cơ chế kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các hành vi trục lợi, tiêu cực.Bộ Công Thương tập trung, khẩn trương thực hiện ngay nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.6.2023.

Nguồn https://laodong.vn/thoi-su/dau-tu-dien-mat-troi-ap-mai-phuc-vu-hoat-dong-dan-sinh-va-co-quan-cong-so-1204104.ldo

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình 0 / 5. Số lần đánh giá: 0

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.