Dây cáp kết nối Pylontech US2000 H48050 Cáp dài 2 mét

Mô tả : Thông số Dây cáp kết nối Pylontech US2000 H48050 Cáp dài 2 mét Cáp pin Pylontech chứa 2 x 2 mét cáp (cộng / trừ) Mỗi chiếc có một phần 25 mm² và cáp dữ liệu với 2 phích cắm RJ45. Bạn sẽ cần điều này để kết nối pin Pylontech US2000B / US2000 Plus với UPS. Kết nối 2 x Amphenol (Pylontech) Thiết bị đầu cuối 2 x M8

Call 0907.62.3999
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.