Pin LiFePO4 Narada 48V 50Ah

Lithium Narada 48V-50Ah
+ Điện áp danh định: 48V
+ Dung ượng: 50Ah
+ Dòng xả lớn nhất: 50A
+ Điện áp ngưng xả sâu nhất: 40.5V
+ Dòng sạc lớn nhất: 50A
+ Dòng sạc tối ưu: 10A
Xem báo giá cho đèn năng lượng mặt trời vui lòng bấm vào đây: Báo giá đèn năng lượng mặt trời Nha Trang

Xem Báo giá