12.500.000

Lithium Narada 48V-50Ah
+ Điện áp danh định: 48V
+ Dung ượng: 50Ah
+ Dòng xả lớn nhất: 50A
+ Điện áp ngưng xả sâu nhất: 40.5V
+ Dòng sạc lớn nhất: 50A
+ Dòng sạc tối ưu: 10A