Cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam

• quy hoach dien mat troi

Cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam

Hiện nay nước ta và các nước phát triển trên thế giới đang chú tâm phát triển nguồn năng lượng mặt trời. Dự kiến đây sẽ là nguồn năng lượng chủ chốt trong tương lai. Ai cũng biết điện năng lượng mặt trời mang lại rất nhiều lợi ích ưu việt cho chúng ta.

Tuy nhiên để phát triển và đưa nguồn năng lượng này làm năng lượng chính của nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn. Vâỵ nên chính phủ đã đưa ra những quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại việt nam. Chúng ta cùng tìm hiểu để biết thêm những điều khoản khuyến khích sử dụng điện mặt trời của nhà nước nhé.

cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam
Chính phủ đang thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam

Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, thủ tướng chính phủ nước ta đã ban hành quyết định số 11/2017/QD-TTg. Quyết định về các cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam. Nó tạo tiền đề và khuyến khích các doanh nghiệp cũng như hộ gia đình ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng này.

Đối tượng được hưởng cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam là các tổ chức, cá nhân sử dụng điện mặt trời. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lắp đặt và phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Quy hoạch cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam

Quy hoạch phát triển điện mặt trời

Trong cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam có những quy hoạch phát triển điện mặt trời sau.

 • Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp quốc gia.
 • Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh. 
 • Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp cơ sở hoặc các hoạt động đầu tư điện mặt trời. Nó được nhà nước đầu tư, nghiên cứu và đánh giá hệ thống qua từng thời kì sử dụng.

Những mô hình quy hoạch điện mặt trời cấp quốc gia và cấp tỉnh được lập cho giai đoạn đến năm 2020. Nó có tầm nhìn đến năm 2030 và được bổ sung và sửa chữa để hoàn thiện hơn.

Mô hình quy hoạch điện mặt trời được lồng ghép vào mô hình điện lực cấp tỉnh và phát triển hệ thống điện lực quốc gia. Cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam chỉ áp dụng cho hệ thống điện mặt trời nối lưới. Trong cơ chế quy hoạch điện mặt trời không áp dụng cho điện mặt trời độc lập.

Lập, phê duyệt và công bố quy hoạch điện mặt trời

Bộ công thương đã tổ chức lập và đưa ra quy hoạch phát triển điện mặt trời ở nước ta. Sau đó trình lên Thủ tướng chính phủ kiểm tra và phê duyệt. Tiếp đó tiến hành công bố, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện phát triển các hệ thống điện mặt trời.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố những nơi có tiềm năng phát triển điện mặt trời. Lập kế hoạch và trình lên Bộ công thương kiểm tra và phê duyệt.

Việc công bố Cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam được thực hiện theo các quy chế hiện hành.

Bộ công thương trực tiếp quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm định và phê duyệt các dự án phát triển điện mặt trời.

Xem thêm: thủ tục hoà lưới điện mặt trời 

cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam
Các cấp đang tiến hành họp và lập kế hoạch phát triển điện mặt trời

Nội dung chính của quy hoạch điện mặt trời

Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp quốc gia có những nội dung sau:

 • Tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời của các địa phương.
 • Danh mục các dự án điện mặt trời có trong quy hoạch.
 • Định hướng các đầu nối của điện mặt trời vào hệ thống điện lưới quốc gia.

Nội dung của quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh cụ thể như sau:

 • Tiềm năng phát triển của các dự án điện mặt trời cấp tỉnh.
 • Diện tích và ranh giới cụ thể của các dự án điện mặt trời thuộc cấp tỉnh.
 • Danh mục cụ thể các dự án điện mặt trời có trong quy hoạch.
 • Quy mô, công suất cụ thể của từng dự án và đầu nối hòa lưới của dự án điện mặt trời và điện lưới quốc gia.

Mức kinh phí cho việc lập kế hoạch phát triển điện mặt trời

Mỗi mức quy hoạch phát triển hệ thống điện mặt trời sẽ được các cấp khác nhau cấp kinh phí lập kế hoạch điện mặt trời.

 • Quá trình lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh phát triển điện mặt trời cấp quốc gia sẽ do ngân sách trung ương nhà nước cấp kinh phí.
 • Ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẻ có nhiệm vụ cấp kinh phí cho quá trình quy hoạch và phát triển điện mặt trời tại các địa phương.
 • Nhà nước cũng khuyến khích các nguồn kinh phí đầu tư khác hợp pháp cho quá trình lập quy hoạch phát triển hệ thống điện mặt trời ở nước ta.

Đầu tư và xây dựng các dự án điện mặt trời

Việc đầu tư và phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới phải phù hợp với các quy định phát triển điện lực do cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Việc đầu tư các dự án điện mặt trời phải đúng với các quy định hiện hành do pháp luật ban hành. Những điều luật về đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các điều luật liên quan khác.

Các thiết bị sử dụng trong hệ thống điện mặt trời phải đáp ứng được chất lượng và kỹ thuật. Chất lượng điện được sản xuất từ dự án đáp ứng được những kỹ thuật về điện áp. Nó phải đảm bảo đúng tần số với điện lưới và các chỉ số khác.

Các dự án lắp đặt và sử dụng điện mặt trời có trách nhiệm lắp đặt đồng hồ đo điện 2 chiều. Phải tổ chức kiểm nghiệm về chất lượng thiết bị đo lường theo đúng quy định.

Các tổ chức, cá nhân khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời nên lưu ý. Khi lắp đặt hệ thống phải đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối. Sự an toàn về cả kết cấu cũng như công trình theo quy định hiện hành.

Việc đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà phải đáp ứng được những yếu tố sau:

 • Mái nhà hoặc các kết cấu công trình được lắp đặt hệ thống pin mặt trời. Nó phải chịu được trọng tải của các tấm pin và những phụ kiện kèm theo.
 • Bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối về điện theo đúng quy định.
 • Đảm bảo giữ gìn được cảnh quan và môi trường xung quanh.

Kết nối điện mặt trời và điện lưới

Các chủ dự án điện mặt trời có nhiệm vụ đầu tư, bảo hành, bảo dưỡng đường dây điện và trạm biến áp từ bên dự án tới điểm hòa lưới.

Điểm hòa lưới điện mặt trời được thỏa thuận theo nguyên tắc điểm đầu nối gần nhất. Nó đảm bảo được độ truyền tải công suất từ hệ thống và phù hợp với quy hoạch của điện lực.

Nếu điểm hòa lưới khác với điểm đặt đồng hồ đo điện. Thì bên chủ dự án điện mặt trời sẽ phải chịu mọi tổn thất. Bộ công thương sẽ có quy định tính tổn thất cụ thể cho từng đường dây hòa lưới.

cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam
Nhà nước đang khuyến khích sử dụng điện mặt trời

Cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam

Thu mua điện từ những dự án điện mặt trời

Điện lực nhà nước sẽ có trách nhiệm thu mua lại toàn bộ số điện sản xuất từ điện mặt trời. Ưu tiên các dự án khai thác toàn bộ công suất, điện năng điện mặt trời vận hành thương mại.

Việc mua bán điện được thông qua hợp đồng mua bán điện mặt trời. Mẫu hợp đồng này do bộ công thương nhà nước ban hành.

Trong vòng 30 ngày các dự án điện mặt trời có đầy đủ hồ sơ đề nghị bán điện. Bên điện lực nhà nước và bên chủ dự án sẽ tiến hành kí kết hợp đồng mua bán.

Thời hạn của bản hợp đồng mua bán điện là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau khi hết thời hạn hợp đồng hai bên có quyền gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới.

Ưu đãi về vốn đầu tư ban đầu và thuế

Các tổ chức cá nhân lắp đặt và phát triển điện mặt trời. Họ được phép huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

Dự án điện mặt trời được miễn thuế nhập khẩu  để tạo tài sản cố định cho dự án. Miễn thuế nhập khẩu đối với những sản phẩm, thiết bị phục vụ cho dự án chưa được sản xuất ở nước ta.

Các dự án đầu tư và phát triển điện mặt trời được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ưu đãi về đất đai

Các dự án điện mặt trời, trạm biến áp, công trình đường dây kết nối với điện lưới. Những dự án này đều được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của nhà nước hiện hành.

Những dự án trong cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam được phê duyệt. Các UBND cấp tỉnh sẻ tạo điều kiện thu xếp quỹ đất để xây dựng dự án. Việc bồi thường hay giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam
Lượng điện do điện mặt trời sản xuất đều được nhà nước thu mua với mức giá hợp lý

Ưu đãi về giá điện mặt trời

Bên điện lực nhà nước có trách nhiệm mua lại toàn bộ số điện từ dự án điện mặt trời sản xuất ra. Giá mua tại thời điểm giao nhận điện là 2 086đ/kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá bán điện được điều chỉnh trên tỉ giá VND/USD. Mức giá bán điện này chỉ áp dụng cho các hệ thống điện nối lưới có công suất pin mặt trời lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15 %.

Các điều khoản về giá mua bán điện mặt trời nố lưới đều được ghi rõ trong hợp đồng mua bán điện mặt trời nối lưới. Hợp đồng này có hiệu lực được bộ công thương ban hành.

Đối với những dự án điện mặt trời trên mái. Nó được thực hiện theo cơ chế bù trừ năng lượng trong quá trình sử dụng. Hệ thống được sử dụng đồng hồ công tơ hai chiều để đo lường. Trong quá trình sử dụng lượng điện sản xuất được từ mái nhà lớn hơn điện tiêu thụ sẽ được chuyển tiếp sang tháng kế tiếp. Khi hết năm hoặc kết thúc hợp đồng mua bán điện lượng điện dự ra sẽ được tính theo mức giá ở trên.

Hằng năm khi ngân hàng công bố tỷ giá của VND/USD chu kỳ cuối cùng. Thì bộ công thương sẽ ban hành giá điện mặt trời của năm tiếp theo cho các dự án.

Trên đây là những cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại việt nam. Hi vọng qua bài viết này các tổ chức, cá nhân sẽ nắm rõ được những quyền lợi của mình. Để không ngừng đầu tư và phát triển nguồn năng lượng xanh tại nước ta. 

 

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình 0 / 5. Số lần đánh giá: 0

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.