Sẽ bỏ cơ chế giá FIT ưu đãi trong 20 năm với điện mặt trời áp mái

Sẽ bỏ cơ chế giá FIT ưu đãi trong 20 năm với điện mặt trời [...]

Bộ Công Thương đang xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương đang xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt [...]

Nguồn https://laodong.vn/kinh-te/gia-dien-mat-troi-ap-mai-con-52-58-centkwh-ai-cung-co-loi-887469.ldo [...]