Điện mặt rời trang trại thủy canh

Với nhu cầu sử dụng điện mức độ cao, mỗi tháng phải chi trả đến 6 triệu đồng, một khách hàng đã tính đến việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời giúp giảm bớt tiền điện mỗi tháng và giúp nông trại của mình luôn có điện để các thiết bị tưới tự động không bị dừng làm việc khi mất điện lưới.

 

• thuy canh solar

 

Hệ thống sẽ được đấu nối chung với lưới điện của điện lực, hệ thống có chức năng đo đạc công suất tiêu thụ điện của tải tiêu thụ để tạo ra công suất điện bằng với lượng điện tải tiêu thụ, không tạo ra điện dư thừa và không đẩy ra lưới điện. Phần điện dư thừa sẽ được sạc vào pack pin lưu trữ 6kwh để sử dụng về sau. Nếu công suất tải tiêu thụ lớn hơn công suất tối đa của inverter hoà lưới bám tải thì phần điện lưu trữ trong pack pin trữ và điện lưới sẽ tự bù vào lượng còn thiếu.

Có thể hiểu hệ thống điện mặt trời hoà lưới bám tải là hệ thống hoà lưới 1 chiều, chỉ cho phép điện từ lưới điện đi vào cung cấp cho tải chứ không cho phép điện từ hệ thống điện mặt trời phát ra lưới điện.