Tủ điện năng lượng mặt trời 15kw 1 pha/3 pha có chống sét

6.500.000

Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 1 pha dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 10KW (2x5KW)