Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 1 pha/3 pha có chống sét

3.850.000

Tủ điện năng lượng mặt trời 10kw 1 pha dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 10KW (2x5KW)