3.400.000

Tủ điện ATS Solar dùng cho hệ thống có chuyển mạch, đổi nguồn và có ắc quy