Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian HiKu 450W

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian HiKu 450W

Loại tế bào quang điện Đơn tinh thể
Cách bố trí cell 144 [2 X (12 X 6) ]
Kích thước 2108 X 1048 X 40 mm
Trọng lượng 24.9 kg (54.9 lbs)
Xem báo giá cho đèn năng lượng mặt trời vui lòng bấm vào đây: Báo giá đèn năng lượng mặt trời Nha Trang

Xem Báo giá

Danh mục: