3.600.000

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian HiKu 450W

Loại tế bào quang điện Đơn tinh thể
Cách bố trí cell 144 [2 X (12 X 6) ]
Kích thước 2108 X 1048 X 40 mm
Trọng lượng 24.9 kg (54.9 lbs)
Danh mục: