Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian HiKu 450W

3.600.000

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian HiKu 450W

Loại tế bào quang điện Đơn tinh thể
Cách bố trí cell 144 [2 X (12 X 6) ]
Kích thước 2108 X 1048 X 40 mm
Trọng lượng 24.9 kg (54.9 lbs)
Danh mục: