18.821.000

  • Nhà sản xuất: RENAC – Trung Quốc
  • Model:  NAC8K-DS
  • Dòng sản phẩm: hòa lưới, 1 pha, 2 MPPT
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
Danh mục: