3.738.000

Công suất Pmax 445W – 40.3V
Số Cell 144 cell 2x(6×12)
Điện áp hở mạch Voc 48.5V
Dòng ngắn mạch Isc 11.59A

Danh mục: