350W / 355W / 360W / 365W / 375W

Pin mặt trời: 5BB Mono 156,75mm

Số lượng tế bào: 72 miếng

Công suất đầu ra: 350-375w

Dung sai đầu ra công suất: 0- + 3%

Kích thước: 1968 * 992 * 6 mm

Hiệu suất tối đa: 19,21%

Danh mục: