Growatt MID 15KTL3-X phù hợp với các hộ gia đình, khách sạn đang sử điện 3 pha từ 3 triệu đến 4 triệu tiền điện mỗi tháng. Cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé!

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,