GROWATT INVERTER MAX80KTL3 LV

Model No.
Growatt MAX 50KTL3 LV Growatt MAX 60KTL3 LV Growatt MAX 70KTL3 LV Growatt MAX 80KTL3 LV
Growatt MAX 50KTL3 LV Growatt MAX 60KTL3 LV
Warranty
Product Warranty (Min)
5 Years 5 Years 5 Years 5 Years
5 Years 5 Years
Input Data(DC)
Max. DC Power
65 kW 78 kW 91 kW 104 kW
Xem báo giá cho đèn năng lượng mặt trời vui lòng bấm vào đây: Báo giá đèn năng lượng mặt trời Nha Trang

Xem Báo giá

Danh mục: