Growatt 30000TL3-S TL3-S 3 PHA

Growatt 30000TL3-S TL3-S 3 PHA

Với các hộ gia đình, khách sạn đang sử điện 3 pha từ 6 triệu đến 7 triệu tiền điện mỗi tháng thì chọn dòng biến tần Inverter hòa lưới 3 pha Growatt 30kW là phù hợp nhất

Inverter hòa lưới 3 pha Growatt 30kW đi kèm cùng bộ pin năng lượng mặt trời 30kWp sẽ mang đến cho khách hàng 3200 – 3800kWh mỗi tháng.

Xem thêm:
Báo giá đèn năng lượng mặt trời