Dây cáp DC LEADER chuyên dùng cho điện mặt trời (Solar)

27.500

Bán theo mét (m) đơn giá trên là 1 mét đơn