Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 15KW

Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 10kw

  • Sử dụng nhôm định hình làm khung giá đỡ.
  • Dùng bát chữ L bắt vít bắn xuống khung xương mái,
  • Dùng bulong, con chạy bắt kẹp giữa thanh rail định hình với bát chữ L
  • Lắp đặt tấm pin theo thiết kế, dùng kẹp biên và kẹp giữa bắt bulong với con chạy xuống thanh rail.
Xem thêm:
Báo giá đèn năng lượng mặt trời