Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 10kw

Công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 10kw

  • Sử dụng nhôm định hình làm khung giá đỡ.
  • Dùng bát chữ L bắt vít bắn xuống khung xương mái,
  • Dùng bulong, con chạy bắt kẹp giữa thanh rail định hình với bát chữ L
  • Lắp đặt tấm pin theo thiết kế, dùng kẹp biên và kẹp giữa bắt bulong với con chạy xuống thanh rail.
Xem báo giá cho đèn năng lượng mặt trời vui lòng bấm vào đây: Báo giá đèn năng lượng mặt trời Nha Trang

Xem Báo giá