Vật tư phụ cho hệ thống điện mặt trời từ 5 đến 10kw

1.650.000