Vật tư thành phần đấu nối, tủ điện, lưu trữ, ngoài dự toán cho hệ thống 5kw đến 10lw

1.500.000